Elérhetőségeim

Telefon: +36 70/516-6513

E-mail: kapcsolat[kukac]erkezikababa[pont]hu

Olvass hasznos témákban

Ötletes, kreatív őszi bejelentések

Ti hogyan jelentettétek be, hogy bővül a család?

Hogyan könnyítsd a szülésed egyetlen mozdulattal?

Szuper demonstrációs videót készített egy külföldi, …

Bach virágesszenciák gyógyító ereje - Mezei Katáng - 8. rész

A mezei katáng vagy vad cikória a őszirózsafélék …

Bach virágesszenciák gyógyító ereje - Iszalag - 9. rész

A clematis, azaz az iszalag nyár egyik kedvelt kerti és …

Bach virágesszenciák gyógyító ereje - Vadalma- 10. rész

A kifejlett vadalmafa jellemző magassága 5–10 m. …

Facebook

Adatkezelés tájékoztató

Az Ön magánélete, továbbá személyes adatainak védelme rendkívül fontos a számomra. Vállalom, hogy kellő gondossággal és minden rendelkezésre álló eszközzel megóvom azokat.

Kire bízza személyes adatait?

Szendefi-Gyenes Ildikó szakképesített szülésfelkészítő és családkísérő vagyok. Tevékenységemet egyéni vállalkozóként végzem.

Személyes adat

Tevékenységem keretein belül gyűjthetem azokat a személyes adatokat (például teljes név, e-mail-cím, lakóhely, családtagok neve, telefonszámok, e-mailcímek, egészégügyi adatok – különleges adatok- és bármely egyéb információt), amelyet úgy döntött, hogy megoszt velem személyesen, e-mailen vagy online konzultáció keratein belül, esetleg a www.erkezikababa.hu weboldal használata során.

ÖN NEM KÖTELES SEMMILYEN SZEMÉLYES ADATOT MEGADNI, habár erre szükség lehet az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban és/vagy fent említett weboldal használata kapcsán.

Kontroller, adatkezelő és adatvédelmi felelős

Én, Szendefi-Gyenes Ildikó fogom kezelni személyesen az Ön által rendelkezésemre bocsátott információkat, személyes adatokat.

A társaság adatai:

Szendefi-Gyenes Ildikó EV.

Székhely: 2049, Diósd Kavicsos utca 58.

Adószám: 67586093-1-33

Kinek az adatai értintettek?

Az adatkezelési szabályzat és tájékoztató természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed ki, azaz minden olyan esetre vonatkozik, amikor olyan adat birtokába jut, amely természetes személlyel összeköthető, vele azonosítható adatra vonatkozik.

Milyen jogszabályok alapján történik az adatkezelés?

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvénn.

A Bizottság 29. számú munkacsoportjának és az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) állásfoglalásai

Milyen alapelvek szem előtt tartásával kezeljük adatait?

Az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezelem:

jogszerűség: az adatkezelésre a rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezem: az adatkezelésnek oka van

tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt tartásával történik az adatkezelés

átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető

célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott célnak megfelelően kezelem,

adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig gyűjtöm, amely a jogalaphoz szükséges

pontosság: az adatokat anovalóságtartalmuknak megfelelően tartom nyilván, ennek érdekében biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga

korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a jogalaphoz szükséges ideig őröm meg,

integritás és bizalmas jelleg: biztosítom, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek a szolgáltatás teljesítéséhez, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.

adatok körének minimalizálása: csak a szükséges adatok kerülnek gyűjtésre és kezelésre

A személyes adatok feldolgozásának és kezelésének jogalapja és célja

Többek között a következők alapján dolgozhatom fel az Ön személyes adatait: (i) szolgáltatási megállapodás teljesítése; (ii) jogos érdek; (iii) jogi kötelezettségnek való megfelelés vagy (iv) az Ön hozzájárulása. Ön bármikor visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását azokra a személyes adatokra vonatkozóan, amelyeket kizárólag az Ön hozzájárulásával kezelek.

Az alábbi célokból dolgozom fel az Ön személyes adatait

 • Az adatokat felhasználhatom statisztikai, továbbá marketing célokra annak érdekében, hogy elemezni tudjam és feldolgozzam az Ön preferenciáit és változó szükségleteit továbbá, hogy felvegyem Önnel a kapcsolatot és szolgáltatásaimmal és/vagy a weboldal tartalmával kapcsolatos részleteket és lehetőségeket osszak meg Önnel.
 • Továbbá felhasználhatom az adatokat, amennyiben ezt a valamely vonatkozó jogszabály megkívánja, vagy valamely bírósági eljárás szükségessé teszi.
 • A weboldalam rögzíthet bizonyos használati információkat, például a látogatók számát és a látogatások gyakoriságát. Ezeket az információkat összesített formában kizárólag én használhatom fel annak érdekében, hogy javítsam a weboldal hozzáférhetőségét, elérhetőségét, egyes funkcióit és tartalmát, továbbá annak biztosítása érdekében, hogy a lehető legtöbb érdeklődőnek nyerje el tetszését és ezáltal növeljem az oldal látogatottságát.

 

Alkalmazhat a weboldal bizonyos technológiákat (például sütiket), amelyek statisztikai adatokat dolgoznak fel és részletes információkat adnak meg a weboldal látogatószámával kapcsolatban továbbá arra vonatkozó adatokat szolgáltatnak, hogy milyen eszközzel érték el a weboldalt és hányszor látogattak el rá. Személyes adatokra vonatkozó, személyes azonosításra alkalmas adatok gyűjtése, vagy a fentiektől eltérő okokból történő adatgyűjtés nem történik a weboldalon. Továbbá a fent említett módon szerzett és kezelt adatokat nem használom fel személyes azonosításra alkalmas adatok összekötésére, vagy bármely más célra. 

Az oldal működtetése során Web Analitikai szoftvereket használhat, mint a "Google Analytics".A "Google Analytics" további részleteit és az abban foglalt jogakat lásd www.google.com/policies/privacy/partners 

Az adatmegőrzés időtartama

Mert adatait az Ön hozzájárulása alapján kezelem és más jogalap (pl. a megállapodásban foglaltak teljesítése) nem áll fenn, úgy adatait addig kezelem, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelésnek már nincsen céljaó.

Amennyiben adatait szolgáltatás teljesítése okán kezelem, úgy a megállapodásban foglaltak teljesítéséig vannak nálam regisztrálva és felhasználva. A számviteli beszámolót alátámasztó iratokat (számla, nyugta) 8 évig őrzöm. Ezt követően az adatokat törlöm.

Amennyiben jogos érdek áll fenn adatai kezelése tekintetében, úgy adatait addig kezelem, amíg a jogos érdeket bizonyítani tudom. A jogos érdek megszűnésétől számított 5. év végéig tárolom adatait.


AMENNYIBEN FOLYTATÓLAGOSAN HASZNÁLJA A WEBOLDALAM VAGY FACEBOOK OLDALAM BÁRMELY RÉSZÉT, AKKOR ÚGY TEKINTEM, HOGY ÖN ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT.

Az Ön jogai

Az általam feldolgozható személyes adataival kapcsolatban Ön - mint érintett fél -, a következő jogokkal rendelkezik:

 1. Kérheti hozzáférését az Önre vonatkozó személyes adatokhoz;
 2. Kérheti személyes adatainak kiigazítását vagy kijavítását;
 3. Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését;
 4. Kérheti a feldolgozás korlátozását;
 5. Kérheti, hogy hordozhatók legyenek az adatok;
 6. Elutasíthatja a profilkészítést;
 7. Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz;
 8. Visszavonhatja a hozzájárulását.

 

A fent megfogalmazott jogok akkor gyakorolhatóak, ha erre vonatkozóan kérelmet nyújt be a következő helyre: kapcsolat@erkezikababa.hu  A kérelem benyújtása után időben és megfelelő módon válaszolok.

Az Önnel folytatott tranzakcióval vagy megállapodással kapcsolatos, az interneten keresztül kapott bármilyen információ általában bizalmas adatnak minősül kivéve, ha az adat már nyilvánosan elérhető vagy nem bizalmas jellegű.

A személyes adatok megosztására vonatkozóan

Adagagi megosztásra kerülhetnek az Ön által választott helyettes szüléskísérő személy vagy ügyeletes szüléskísérő részére, továbbá a Békés Dúlakör tagjaival egyéb előre nem látható esetben.

Fent említett esetekben a feldolgozott személyes adatokat, ugyanazon célra használhatók fel, mint amire eredetileg gyűjtöttem őket.

A fentiektől eltérő módon nem osztok meg személyes adatra vonatkozó információt harmadik féllel az Ön előzetes beleegyezése nélkül, továbbá nem adom el vagy adom bérbe az Öntől kapott információkat.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van ezen adatvédelmi nyilatkozattal vagy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot a következő lehetőségeken:

E-mail: kapcsolat@erkezikababa.hu;

Tel.:     +36 70 516 6513

© Szendefi-Gyenes Ildikó - Minden jog fenntartva [Május, 2018]